Behöver du hjälp med att hitta rätt handskar utifrån en specifik aktivitet eller uppgift så hjälper gärna våra produktexperter dig. Vi har exempelvis tillgång till databaser över våra handskars skydd mot specifika kemikalier (med hjälp av CAS-nummer).