Vill du reklamera en vara pågrund av transportskada, funktionsfel eller annat var vänlig fyll i nedanstående information så återkommer vi till dig. 

Du är också välkommen att kontakta oss.