Evvery slutar använda plast i förpackningar

Vi har under ett par månader testat nya typer av förpackningar med syftet att helt sluta använda plast i försändelser vi skickar till dig som kund. Detta innebär bland annat att vi ersatt plastpåsar med kuvert eller påsar i papper och packtejp med packtejp av papper.

Detta är ett stort del i vårt miljöarbete och är ett stort steg för att minska mängden plastavfall.